Καριέρες

LuK, INA, FAG – τρία διεθνή brands, μία θέση εργασίας:κίνηση!

Περίπου 92.000 εργαζόμενοι σε περισσότερα από 170 εργοστάσια και γραφεία πωλήσεων παγκοσμίως εξασφαλίζουν ότι ο κόσμος μας εξακολουθεί να κινείται.

«Μια εταιρεία είναι όσο καλοί είναι οι άνθρωποί της» - αυτή είναι η αρχή που ακολουθεί με συνέπεια ο Όμιλος Schaeffler.Ο Όμιλος Schaffler, η ιδιοκτησία του οποίου παραμένει σε οικογενειακό επίπεδο, συνδυάζει μακροχρόνιο στρατηγικό προσανατολισμό με αποτελεσματικές μεθόδους διοίκησης και ελκυστικές θέσεις εργασίας.Η ταχύτητα και η δημιουργικότητα των εργαζομένων μας, οι οποίοι γνωρίζουν τη σημασία της προσωπικής τους επίδοσης για την επιτυχία της εταιρείας, εξασφαλίζουν τη διατήρηση του ανταγωνιστικού μας πλεονεκτήματος.Η ανάπτυξη του προσωπικού μας χαρακτηρίζεται από τη δια βίου εκπαίδευση.Το προσωπικό μας επωφελείται από ένα μεγάλο εύρος ευκαιριών καριέρας τόσο στο εσωτερικό της εταιρείας όσο και μέσω προσωρινών μεταθέσεων σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Schaeffler.