Εταιρεία

Περιβάλλον

Eco-Audit και Πιστοποίηση ISO 14001
Αναπόσπαστο μέρος της Εταιρικής Φιλοσοφίας

 

Η προστασία του περιβάλλοντος ως εταιρικός στόχος – τι σημαίνει για εμάς; Εδώ και χρόνια, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί για εμάς πρώτη προτεραιότητα. Η ενεργή προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος σε όλες τις λειτουργίες μας. Είμαστε βέβαιοι ότι η θετική διαχείριση του περιβάλλοντος εξασφαλίζει την πρόοδο και την επιτυχία της Εταιρείας μας.

Με την επικύρωση και την πιστοποίηση των μονάδων παραγωγής μας, αναλαμβάνουμε ηγετικό ρόλο στην περιβαλλοντική προστασία. Όλα τα εργοστάσια του Ομίλου Schaeffler παγκοσμίως είναι πιστοποιημένα κατά ISO 14001. Πολλές εγκαταστάσεις, ακόμα και εκτός Ευρώπης, έχουν επίσης πιστοποιηθεί από ακόμα αυστηρότερα προγράμματα όπως το EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)