Εταιρεία

Διαχείριση Ποιότητας

 
 
 
 

Πολιτική Ποιότητας

Στόχος μας δεν είναι να είμαστε απλά καλοί σε ποιότητα αλλά να αριστεύουμε στην ποιότητα.

Αν θέλουμε να πείσουμε και να εξασφαλίσουμε τους πελάτες μας σε μακροπρόθεσμη βάση, πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε ηγέτες στην ποιότητα, την τεχνολογική πρόοδο, την αξιοπιστία και τη σχέση κόστους-αποδοτικότητας καθώς και να εξασφαλίσουμε τη σωστή, έγκαιρη παράδοση αποδεικνύοντας μια ολοκληρωμένη υπηρεσία.

Αυτό είναι και ήταν πάντα η βάση πάνω στην οποία βασίζεται η επιτυχία της Εταιρείας.

Το πρότυπο που θα πρέπει να επιδιώκουμε είναι η αναγνώριση της ποιότητας από τους πελάτες μας-πρέπει να επικεντρώνουμε κάθε προσπάθεια στην ικανοποίηση των προσδοκιών και των απαιτήσεων των πελατών μας.Κάθε εργαζόμενος πρέπει να σκέφτεται και να ενεργεί σύμφωνα με την αρχή αυτή και πρέπει όλοι να συνεργάζονται έχοντας αυτόν το στόχο στο μυαλό τους.

Η δουλειά μας πρέπει να βασίζεται στο στόχο του «μηδενικού ελαττώματος» (“zero defects”). Πρέπει να εφαρμόζουμε τα κατάλληλα μέτρα σε όλους τους τομείς για να εξασφαλίζουμε την πρόληψη της βλάβης, όχι απλώς την ανίχνευσή της.

Το αποτέλεσμα της δουλειάς μας πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα, ανά πάσα στιγμή και σε κάθε χώρο εργασίας σε όλη την Εταιρεία.

Η Διοίκηση και όλοι οι Εργαζόμενοι είναι ολόψυχα προσηλωμένοι σε αυτή την πολιτική ποιότητας.