Εκδήλωσεις

Χώρος εκδήλωσης
 
Περίοδος από
προς
Όρος αναζήτησης    Παρακαλώ εισάγετε έναν ή περισσότερους όρους αναζήτησης (κενό = "ΚΑΙ σύνδεσμο").Οι όροι αναζήτησης που συνδέονται με παύλα θα πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε εισαγωγικά (π.χ. "e-business").
Εάν δεν γνωρίζετε τη σωστή ορθογραφία του όρου ή αν θέλετε να ψάξετε για οικογένειες λέξεων, μπορεί να είναι χρήσιμο να χρησιμοποιήσετε τον λεγόμενο αστερίσκο (*) ως σύμβολο στη θέση συλλαβών ή χαρακτήρων. Ο αστερίσκος μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο (π.χ. σύστημα *, συμπλ*, ) εκτός από στην αρχή μιας λέξης.
Τύπο Εκδήλωσης
Εμπορική Έκθεση
"Συνέδριο, εξειδικευμένη Εμπορική Έκθεση"
Έκθεση ή Workshop Aνεύρεσης Προσωπικού
Μπορείτε να μας βρείτε και εδώ
Συνέδριο Επενδυτών
Ενημέρωση αποτελεσμάτων
Ταξινόμηση κατά
22.11.2018 | TECHNISCHE HOCHSCHULE NÜRNBERG GEORG SIMON OHM, Γερμανία | Έκθεση ή Workshop Aνεύρεσης Προσωπικού

ContactIng

The career fair ContactIng takes place at the Campus Wassertorstrasse of the University of Applied Sciences Nuremberg.

 
27.11.2018 | WÜRZBURG, Γερμανία | Έκθεση ή Workshop Aνεύρεσης Προσωπικού

Praxisforum

The career fair takes place at the Würzburg site of the University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt.

 
28.-29.11.2018 | ERLANGEN, Γερμανία | Έκθεση ή Workshop Aνεύρεσης Προσωπικού

Contact

The career fair of the Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg takes place in the auditorium building of the Technical Faculty in Erlangen.

 
03.-05.12.2018 | AACHEN, Γερμανία | Έκθεση ή Workshop Aνεύρεσης Προσωπικού

Bonding Aachen

The Bonding career fair takes place at the Bendplatz in Aachen.