Βιβλιοθήκη πολυμέσων

Δημοσιεύσεις

Κατηγορία προϊόντος
Κατηγορία εταιρείας
Κατηγορία media
Γλώσσα
Όρος αναζήτησης    Παρακαλώ εισάγετε έναν ή περισσότερους όρους αναζήτησης (κενό = "ΚΑΙ σύνδεσμο").Οι όροι αναζήτησης που συνδέονται με παύλα θα πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε εισαγωγικά (π.χ. "e-business").
Εάν δεν γνωρίζετε τη σωστή ορθογραφία του όρου ή αν θέλετε να ψάξετε για οικογένειες λέξεων, μπορεί να είναι χρήσιμο να χρησιμοποιήσετε τον λεγόμενο αστερίσκο (*) ως σύμβολο στη θέση συλλαβών ή χαρακτήρων. Ο αστερίσκος μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο (π.χ. σύστημα *, συμπλ*, ) εκτός από στην αρχή μιας λέξης.
Μάρκα
Προβολή
   
Επιλογή τρόπου παράδοσης

Τρέχουσες εκδόσεις

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 
Schaeffler Grubu Kurumsal Is Etigi Kuralları
Έγγραφο | 2019-02 | Turkish

Schaeffler Grubu Kurumsal Is Etigi Kuralları

Seffaflık, Güven ve Ekip Çalısması

Adalet, karşılıklı saygı ve dürüstlük, Schaeffler’in tüm faaliyetlerini oluşturan temel taşlardır. Schaeffler, kurumsal sorumluğunu kabul eder ve şirketin sürdürülebilir başarısı için gerekli tüm ön şartları yaratır.

Schaeffler, çalışanlarının, yöneticilerinin ve yönetim kurulunun harfiyen uyması gereken ilke ve uygulamalara, kendi iş ortaklarının da uymasını beklemektedir.

Εκδότης: Schaeffler AG

 
Elementy w Układach Przeniesienia Napędu 2018/2019
Κατάλογος | 2019-02 | Polish

Elementy w Układach Przeniesienia Napędu 2018/2019

Εκδότης: Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG - Central & Logistic Center

 
tomorrow - EXPERIENCING TECHNOLOGY WITH SCHAEFFLER
Περιοδικό | 2018-12 | tomorrow 3/2018 GB-D | Αγγλικά

tomorrow - EXPERIENCING TECHNOLOGY WITH SCHAEFFLER

Issue 3/2018 ⋅ Acceleration

tomorrow and the thrill of speed – Varied mix of topics from da Vinci to superheroes to hyperspeed travel

Acceleration, symbolized by an “a,” can be calculated in meters per second squared – so far, so prosaic, albeit there’s a lot more to the term “acceleration.” On 116 pages, the 03/2018 issue of Schaeffler’s technology magazine tomorrow looks at the myriad facets of the current focus topic – in knowledgeable and exciting ways as usual.

E-paper: tomorrow, Issue 3/2018.

Εκδότης: Schaeffler AG

 
tomorrow - TECHNOLOGIE ERLEBEN MIT SCHAEFFLER
Περιοδικό | 2018-12 | tomorrow 3/2018 D-D | Γερμανικά

tomorrow - TECHNOLOGIE ERLEBEN MIT SCHAEFFLER

Ausgabe 3/2018 ⋅ Beschleunigung

tomorrow im Rausch der Geschwindigkeit – Themenmix von da Vinci über Superhelden bis zu Hyperspeed-Reisen

Beschleunigung hat das Formelzeichen a und lässt sich in Meter pro Sekunde im Quadrat berechnen – so weit, so trocken. Aber hinter dem Begriff „Beschleunigung“ versteckt sich so viel mehr. Die Ausgabe 03/2018 des Schaeffler-Technologiemagazins tomorrow blickt auf 116 Seiten auf die vielen Facetten des aktuellen Schwerpunktthemas – gewohnt fundiert und lesenswert.

E-Paper: tomorrow, Ausgabe 3/2018

Εκδότης: Schaeffler AG

 
LuK Трактор 2019/2020
Κατάλογος | 2018-12 | Russian

LuK Трактор 2019/2020

Εκδότης: Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG - Central & Logistic Center

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]