Βιβλιοθήκη πολυμέσων

Δημοσιεύσεις

Κατηγορία προϊόντος
Κατηγορία εταιρείας
Κατηγορία media
Γλώσσα
Όρος αναζήτησης    Παρακαλώ εισάγετε έναν ή περισσότερους όρους αναζήτησης (κενό = "ΚΑΙ σύνδεσμο").Οι όροι αναζήτησης που συνδέονται με παύλα θα πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε εισαγωγικά (π.χ. "e-business").
Εάν δεν γνωρίζετε τη σωστή ορθογραφία του όρου ή αν θέλετε να ψάξετε για οικογένειες λέξεων, μπορεί να είναι χρήσιμο να χρησιμοποιήσετε τον λεγόμενο αστερίσκο (*) ως σύμβολο στη θέση συλλαβών ή χαρακτήρων. Ο αστερίσκος μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο (π.χ. σύστημα *, συμπλ*, ) εκτός από στην αρχή μιας λέξης.
Μάρκα
Προβολή
   
Επιλογή τρόπου παράδοσης

Τρέχουσες εκδόσεις

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 
tomorrow - EXPERIENCING TECHNOLOGY WITH SCHAEFFLER
Περιοδικό | 2018-12 | tomorrow 3/2018 GB-D | Αγγλικά

tomorrow - EXPERIENCING TECHNOLOGY WITH SCHAEFFLER

Issue 3/2018 ⋅ Acceleration

tomorrow and the thrill of speed – Varied mix of topics from da Vinci to superheroes to hyperspeed travel

Acceleration, symbolized by an “a,” can be calculated in meters per second squared – so far, so prosaic, albeit there’s a lot more to the term “acceleration.” On 116 pages, the 03/2018 issue of Schaeffler’s technology magazine tomorrow looks at the myriad facets of the current focus topic – in knowledgeable and exciting ways as usual.

E-paper: tomorrow, Issue 3/2018.

Εκδότης: Schaeffler AG

 
tomorrow - TECHNOLOGIE ERLEBEN MIT SCHAEFFLER
Περιοδικό | 2018-12 | tomorrow 3/2018 D-D | Γερμανικά

tomorrow - TECHNOLOGIE ERLEBEN MIT SCHAEFFLER

Ausgabe 3/2018 ⋅ Beschleunigung

tomorrow im Rausch der Geschwindigkeit – Themenmix von da Vinci über Superhelden bis zu Hyperspeed-Reisen

Beschleunigung hat das Formelzeichen a und lässt sich in Meter pro Sekunde im Quadrat berechnen – so weit, so trocken. Aber hinter dem Begriff „Beschleunigung“ versteckt sich so viel mehr. Die Ausgabe 03/2018 des Schaeffler-Technologiemagazins tomorrow blickt auf 116 Seiten auf die vielen Facetten des aktuellen Schwerpunktthemas – gewohnt fundiert und lesenswert.

E-Paper: tomorrow, Ausgabe 3/2018

Εκδότης: Schaeffler AG

 
tomorrow - TECHNOLOGIE ERLEBEN MIT SCHAEFFLER
Περιοδικό | 2018-07 | tomorrow 2/2018 D-D | Γερμανικά

tomorrow - TECHNOLOGIE ERLEBEN MIT SCHAEFFLER

Ausgabe 2/2018 ⋅ Urbanisierung

Die Welt wird Stadt – tomorrow beleuchtet den Megatrend Urbanisierung

2 – 50 – 75 – 80. Diese Zahlen stehen stellvertretend für eine der großen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft: die Urbanisierung. Städte bedecken aktuell zwar nur 2 Prozent der Erdoberfläche, aber schon jetzt leben dort 50 Prozent aller Menschen. 75 Prozent der Energie wird aktuell in den Metropolen der Welt vertilgt, und 80 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes stammen von dort. Was die Verstädterung der Welt für uns alle bedeutet, dieser Frage geht die neue Ausgabe des weltweit erscheinenden Schaeffler-Technologiemagazins tomorrow nach.

E-Paper: tomorrow, Ausgabe 2/2018

Εκδότης: Schaeffler AG

 
tomorrow - EXPERIENCING TECHNOLOGY WITH SCHAEFFLER
Περιοδικό | 2018-07 | tomorrow 2/2018 GB-D | Αγγλικά

tomorrow - EXPERIENCING TECHNOLOGY WITH SCHAEFFLER

Issue 2/2018 ⋅ Urbanization

The world has become a city – tomorrow illuminates the mega trend of urbanization

2 – 50 – 75 – 80. These figures stand for one of the greatest challenges of the present and future: urbanization. Although at the moment cities cover only 2 percent of the Earth’s surface, they’re home to half of the world’s population. 75 percent of all energy is currently consumed in the world’s metropolises and 80 percent of CO2 emissions emanate from there. What the urbanization of the world means for all of us is a question explored in the latest issue of Schaeffler’s technology magazine tomorrow.

E-paper: tomorrow, Issue 2/2018.

Εκδότης: Schaeffler AG

 
Schaeffler kollokvium 2018 Fact Sheet XXL
Συμπόσια | 2018-06 | Ουγγρικά

Schaeffler kollokvium 2018 Fact Sheet XXL

A holnap mobilitása

Mi mozgat minket? Mi irányít minket? Mi vezet minket? Ezek a Schaeffler 2018-as kollokviumának átfogó kérdései, amely a rugalmas, személyes és hatékony mobilitás iránti emberi vágyra összpontosul. Hogyan lehet ezt a vágyat találékony módon megvalósítani a fenntartható technológiák felhasználásával?

Εκδότης: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]