Search term

Πολιτική για τα Cookies

Ανακοίνωση σχετικά με τη χρήση των cookies

Όταν επισκέπτεστε μια από τις ιστοσελίδες της Schaeffler AG και των εταιριών, στις οποίες η Schaeffler AG διατηρεί αμέσως ή εμμέσως πλειοψηφική συμμετοχή (Schaeffler Group), θα αποθηκεύονται πληροφορίες στη τερματική συσκευή σας με την μορφή του λεγόμενου «cookie». Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του δικτυακού τόπου, καταγράφουν τις ρυθμίσεις και τα δεδομένα στο πρόγραμμα περιήγησής σας, καθώς και επιτρέπουν την προσαρμογή της ιστοσελίδας σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας, και την εμφάνιση διαφημίσεων βάσει των ενδιαφερόντων σας σε άλλες ιστοσελίδες. Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω της χρήσης των cookies, εκτός αν έχετε συναινέσει ρητά σε αυτό.

1. Τύποι των cookies

Ανάλογα με την λειτουργία και τον σκοπό τους, τα cookies μπορούν να χωριστούν σε δυο κατηγορίες

τεχνικώς απαραίτητα cookies και προαιρετικά cookies. Υπάρχουν επίσης και τα λεγόμενα cookies πρώτου μέρους, τα οποία είναι cookies που τοποθετούμε ως διαχειριστές της ιστοσελίδας, και τα λεγόμενα cookies τρίτων μερών που τοποθετούνται μέσω μιας άλλης, διαφορετικής από τη δική μας, διεύθυνση διαδικτύου. Καταρχήν, οποιοδήποτε cookie μπορεί να αφαιρεθεί διαγράφοντας την προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης, χάνοντας με τον τρόπο αυτόν αμέσως την ισχύ του.

Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα όλων των cookies που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στις ιστοσελίδες μας, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό τους, το χρόνο ισχύος και των τύπο αυτών.

Τεχνικώς απαραίτητα cookies

Τα τεχνικώς απαραίτητα cookies απαιτούνται ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε μέσα από τις ιστοσελίδες μας και να χειριστείτε τις βασικές λειτουργείες των ιστοσελίδων μας. Χωρίς τα εν λόγω cookies η χρήση της ιστοσελίδας ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Ονομασία
Σκοπός
Χρόνος ισχύος
Τύπος
SchaefflerGroup.Session
Μετράει τον αριθμό των συνεδριών και παραθέτει ένα ανώνυμο αναγνωριστικό σε κάθε επισκέπτη.
Έως τη λήξη της συνεδρίας
Cookie πρώτου μέρους (τοπική μνήμη)
_haupia_id
Εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα της ενσωματωμένης στη σελίδα μηχανής αναζήτησης.
30 λεπτά από την τελευταία πρόσβαση
Cookie πρώτου μέρους (τοπική μνήμη)
loglevel
Ανιχνεύει σφάλματα στην ιστοσελίδα.
Έως τη λήξη της συνεδρίας
Cookie πρώτου μέρους (τοπική μνήμη)
scf_cookielayer_storage
Διατηρεί τις πληροφορίες ως προς το εάν ο χρήστης έχει επιβεβαιώσει την ειδοποίηση του cookie.
30 ημέρες
Cookie πρώτου μέρους (τοπική μνήμη)
localstorage
Ελέγχει εάν η τοπική μνήμη είναι διαθέσιμη στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται.
1 λεπτό
Cookie πρώτου μέρους (τοπική μνήμη)
sc_mb_dl
Εξυπηρετεί την προσωρινή αποθήκευση του καλαθιού αγορών για την παραγγελία έντυπων μέσων.
Απεριόριστη ισχύς
Cookie πρώτου μέρους (τοπική μνήμη)
bitmovinplayer_config
Καθορίζει την αρχική ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων για την αναπαραγωγή βίντεο και αποθηκεύει άλλες ρυθμίσεις όπως την ένταση του ήχου.
Απεριόριστη ισχύς
Cookie πρώτου μέρους (τοπική μνήμη)
PHPSESSID
Μετράει τον αριθμό των συνεδριών του δικτύου διανομής περιεχομένου και παραθέτει ένα ανώνυμο αναγνωριστικό σε κάθε επισκέπτη.
Έως τη λήξη της συνεδρίας
Cookie τρίτων μερών (schaeffler-cdn.com)
repxpertCookiePermission
Διατηρεί τις πληροφορίες ως προς το εάν ο χρήστης έχει επιβεβαιώσει την ειδοποίηση του cookie.
30 ημέρες
Cookie πρώτου μέρους
JSESSIONID
Μετράει τον αριθμό των συνεδριών και παραθέτει ένα ανώνυμο αναγνωριστικό σε κάθε επισκέπτη.
Έως τη λήξη της συνεδρίας
Cookie πρώτου μέρους
cookiesession1
Μετράει τον αριθμό των συνεδριών και παραθέτει ένα ανώνυμο αναγνωριστικό σε κάθε επισκέπτη.
Έως τη λήξη της συνεδρίας
Cookie πρώτου μέρους
cookiesAccepted
Διατηρεί τις πληροφορίες ως προς το εάν ο χρήστης έχει επιβεβαιώσει την ειδοποίηση του cookie.
90 ημέρες
Cookie πρώτου μέρους
schaeffler-tomorrow-cookielayer
Διατηρεί τις πληροφορίες αν ο χρήστης έχει επιβεβαιώσει την ειδοποίηση του cookie.
90 ημέρες
Cookie πρώτου μέρους
schaeffler-tomorrow-intro
Αποθηκεύει αν η εισαγωγή (λευκή περιοχή με το λογότυπο Tomorrow) εμφανίστηκε στην αρχική σελίδα κατά την τρέχουσα συνεδρία. Η εισαγωγή πρέπει να αναπαράγεται μόνο μια φορά ανά συνεδρία.
Έως τη λήξη της συνεδρίας
Cookie πρώτου μέρους
Προαιρετικά cookies

Τα προαιρετικά cookies συλλέγουν πληροφορίες για τη χρήση της ιστοσελίδας μας, εξυπηρετούν στη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας και επιτρέπουν την προετοιμασία αναφορών σχετικά με πιθανά ενδιαφέροντα και πιθανά δημογραφικά χαρακτηριστικά των επισκεπτών. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ώστε να προσφέρεται στοχευμένο περιεχόμενο που αφορά τους χρήστες και προσαρμόζεται στα ενδιαφέροντα τους. Οι τελευταίες πληροφορίες μπορεί να κοινοποιούνται/μοιράζονται σε τρίτα μέρη, όπως διαφημιστές.

Ονομασία
Σκοπός
Χρόνος ισχύος
Τύπος
_ga
Λειτουργίες Google Analytics και Google Advertising:
αυτό το cookie μας επιτρέπει να αναλύουμε την χρήση της ιστοσελίδας από εσάς μέσω της Google Analytics και διασφαλίζει τη λειτουργικότητα των λειτουργιών διαφήμισης της Google. Εξυπηρετεί στη διάκριση των μεμονωμένων επισκεπτών.
2 χρόνια
Cookie πρώτου μέρους
_gid
Λειτουργίες Google Analytics και Google Advertising:
αυτό το cookie μας επιτρέπει να αναλύουμε την χρήση της ιστοσελίδας από εσάς μέσω της Google Analytics και διασφαλίζει τη λειτουργικότητα των λειτουργιών διαφήμισης της Google. Εξυπηρετεί στη διάκριση των μεμονωμένων επισκεπτών.
24 ώρες
Cookie πρώτου μέρους
_gat
Λειτουργίες Google Analytics και Google Advertising:
αυτό το cookie μας επιτρέπει να αναλύουμε την χρήση της ιστοσελίδας από εσάς μέσω της Google Analytics και διασφαλίζει τη λειτουργικότητα των λειτουργιών διαφήμισης της Google. Εξυπηρετεί στη διάκριση των μεμονωμένων επισκεπτών.
1 λεπτό
Cookie πρώτου μέρους
_ga-disable
Απενεργοποιεί το Google Analytics για την τρέχουσα ιστοσελίδα.
Απεριόριστη ισχύς
Cookie πρώτου μέρους
conversion, doubleclick, _gac, _gads
Αυτά τα cookies έχουν σχεδιαστεί για να συμμορφώνονται με τους κανόνες διαφήμισης της Google και να μετρούν μετατροπές. Μπορούν να τοποθετηθούν μέσω της λειτουργιας του επαναληπτικού μάρκετινγκ ή μέσω του Google AdWords. Έως
540 ημέρες
Cookie τρίτων μερών (google.com, googleadservices.com, doubleclick.net)
VASTUtil; totalcalls; totalcallstimeout
Χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ του διακομιστή διαφήμισης και του αναπαραγωγέα πολυμέσων (video media player).
Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν χρησιμοποιεί τα εν λόγω cookies. Ωστόσο τοποθετούνται μέσω του αναπαραγωγέα πολυμέσων (video media player) μη περιέχοντας καμία πληροφορία.
Απεριόριστη ισχύς
Cookie πρώτου μέρους (τοπική μνήμη)
schaeffler75_*
Διαχειρίζεται την έρευνα ικανοποίησης των χρηστών σε αυτή την ιστοσελίδα.
1 χρόνος
Cookie τρίτων μερών (myaudience.de)
AkamaiAnalytics_BrowserSessionId
Παραθέτει ένα ανώνυμο αναγνωριστικό για κάθε επισκέπτη που αναπαράγει ένα βίντεο. Χρησιμοποιείται για να αναλύει τον αναπαραγωγέα πολυμέσων.
Έως τη λήξη της συνεδρίας
Cookie πρώτου μέρους
akamai_clientId
Παραθέτει ένα ανώνυμο αναγνωριστικό για κάθε επισκέπτη που αναπαράγει ένα βίντεο. Χρησιμοποιείται για να αναλύει τον αναπαραγωγέα πολυμέσων.
Απεριόριστη ισχύς
Cookie πρώτου μέρους (τοπική μνήμη)
HTML_BitRateBucketCsv
Μετράει τον χρόνο αναπαραγωγής των βίντεο στον αναπαραγωγέα πολυμέσων ανά επισκέπτη ανάλογα με την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων. Χρησιμοποιείται για να αναλύει τον αναπαραγωγέα πολυμέσων.
Έως τη λήξη της συνεδρίας
Cookie πρώτου μέρους
HTML_VisitCountCookie
Μετράει τον αριθμό των προβολών ενός βίντεο στον αναπαραγωγέα πολυμέσων. Χρησιμοποιείται για να αναλύει τον αναπαραγωγέα πολυμέσων.
Έως τη λήξη της συνεδρίας
Cookie πρώτου μέρους
HTML_VisitIntervalStartTime
Μετράει τον χρόνο έναρξης ενός διαστήματος μεταξύ των επισκέψεων σε μια ιστοσελίδα στον αναπαραγωγέα πολυμέσων.
Χρησιμοποιείται για να αναλύει τον αναπαραγωγέα πολυμέσων.
Έως τη λήξη της συνεδρίας
Cookie πρώτου μέρους
HTML_VisitValueCookie
Υπολογίζει την αξία της επίσκεψης στην ιστοσελίδα από τον χρόνο αναπαραγωγής ενός βίντεο στον αναπαραγωγέα πολυμέσων για μια επίσκεψη και τον αριθμό των διαδικασιών επαναπροσδιορισμού κατά την αναπαραγωγή.
Χρησιμοποιείται για να αναλύει τον αναπαραγωγέα πολυμέσων.
Έως τη λήξη της συνεδρίας
Cookie πρώτου μέρους
HTML_isPlayingCount
Μετράει πόσες φόρες αναπαράχθηκε ένα συγκεκριμένο βίντεο στον αναπαραγωγέα πολυμέσων. Χρησιμοποιείται για να αναλύει τον αναπαραγωγέα πολυμέσων.
Έως τη λήξη της συνεδρίας
Cookie πρώτου μέρους
_hjClosedSurveyInvites
Αυτό το cookie εγκαθίσταται αφότου ο χρήστης αλληλοεπιδράσει με μια αναδυόμενη έρευνα Hotjar.
Εξασφαλίζει ότι η ίδια έρευνα παρουσιάζεται στο χρήστη μόνο μία φορά.
1 χρόνος
Cookie πρώτου μέρους
_hjDonePolls
Αυτό το cookie εγκαθίσταται μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει μια έρευνα Hotjar στο εργαλείο έρευνας ανάδρασης. Εξασφαλίζει ότι η έρευνα δεν θα επανεμφανιστεί στον χρήστη μετά από την ολοκλήρωση της.
1 χρόνος
Cookie πρώτου μέρους
_hjMinimizedPolls
Το εν λόγω cookie εγκαθίσταται μόλις ο χρήστης ελαχιστοποιήσει το παράθυρο του εργαλείου έρευνας ανάδρασης. Εξασφαλίζει ότι το παράθυρο παραμένει ελαχιστοποιημένο όσο ο χρήστης περιηγείται στην σελίδα.
1 χρόνος
Cookie πρώτου μέρους
_hjDoneTestersWidgets
Αυτό το εργαλείο εγκαθίσταται μόλις ο χρήστης υποβάλλει τα στοιχεία του μέσω του Εργαλείου Εγγραφής Χρήστη Hotjar. Εξασφαλίζει ότι το ίδιο έντυπο δεν θα εμφανιστεί ξανά αφότου συμπληρώθηκε από τον χρήστη.
1 χρόνος
Cookie πρώτου μέρους
_hjMinimizedTestersWidgets
Αυτό το cookie εγκαθίσταται μόλις ο χρήστης ελαχιστοποιήσει το παράθυρο του εργαλείου έρευνας ανάδρασης. Εξασφαλίζει ότι το παράθυρο παραμένει ελαχιστοποιημένο όσο ο χρήστης περιηγείται στην σελίδα.
1 χρόνος
Cookie πρώτου μέρους
_hjIncludedInSample
Το εν λόγω cookie ενημερώνει την Hotjar αν ένας χρήστης ανήκει στην ομάδα των χρηστών που χρησιμοποιείται για το Hotjar Funnel Tracking.
1 χρόνος
Cookie πρώτου μέρους
emos-session
Αυτό το cookie μας επιτρέπει να αναλύουμε την χρήση της ιστοσελίδας από εσάς χρησιμοποιώντας την Econda. Εξυπηρετεί στην διαφοροποίηση μεταξύ μεμονωμένων επισκεπτών.
Έως το τέλος της συνεδρίας
Cookie τρίτων μερών (econda-monitor.de)
emos-visitor
Αυτό το cookie μας επιτρέπει να αναλύουμε τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς μέσω της Econda.
Εξυπηρετεί στη διάκριση μεμονωμένων χρηστών.
2 χρόνια
Cookie τρίτων μερών (econda-monitor.de)
emos_jcsid
Αυτό το cookie μας επιτρέπει να αναλύουμε τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς μέσω της Econda.
Εξυπηρετεί στη διάκριση μεμονωμένων χρηστών.
Έως τη λήξη της συνεδρίας
Cookie πρώτου μέρους
emos_jcvid
Αυτό το cookie μας επιτρέπει να αναλύουμε τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς μέσω της Econda.
Εξυπηρετεί στη διάκριση μεμονωμένων χρηστών.
2 χρόνια
Cookie πρώτου μέρους

Ειδικότερα σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω υπηρεσίες και τα cookies:

α) Google Analytics
Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc. ("Google"). Η Google Analytics χρησιμοποιεί cookies που επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας από εσάς μεταδίδονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου και αποθηκεύονται. Ωστόσο, εάν έχει ενεργοποιηθεί η ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης ΙΡ στην εν λόγω ιστοσελίδα, η διεύθυνση ΙΡ σας θα συντμηθεί εκ των προτέρων εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση ΙΡ θα μεταδίδεται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου και θα συντμείται. Εκ μέρους του διαχειριστή αυτής της ιστοσελίδας, η Google θα χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες για να αναλύει τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς, να καταρτίζει αναφορές σχετικά με την δραστηριότητα της ιστοσελίδας και να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες σχετικά με την δραστηριότητα της ιστοσελίδας και τη χρήση του διαδικτύου στον διαχειριστή της ιστοσελίδας.

Η διεύθυνση ΙΡ που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησης σας ως μέρος του Google Analytics δεν θα συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτή την ιστοσελίδα το Google Analytics επεκτάθηκε ώστε να περιλαμβάνει τον κωδικό “anonymizeIp;“, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ανώνυμη συλλογή διευθύνσεων ΙΡ (η λεγόμενη συγκάλυψη ΙΡ).

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή από την Google Analytics επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο (Απενεργοποίηση του Google Analytics Απενεργοποίηση του Google Analytics). Ένα opt-out cookie θα εγκαθίσταται, το οποίο θα αποτρέπει την μελλοντική συλλογή των δεδομένων σας όταν θα επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα. Εναλλακτικά μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε την πρόσθετη εφαρμογή του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Περισσότερες πληροφορίες για τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου του Google Analytics διατίθενται στο http://www.google.com/analytics/terms/gr.html ή στο https://policies.google.com/.

β) Λειτουργίες διαφήμισης της Google
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τις λειτουργίες διαφήμισης της Google. Η Google χρησιμοποιεί cookies για την χρήση των περιγραφόμενων διαφημιστικών λειτουργιών. Με την βοήθεια των cookies, η συμπεριφορά του χρήστη μπορεί να αναλυθεί όταν επισκέπτεται την ιστοσελίδα και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί π.χ. για διαφημίσεις βάσει χρήσης και ενδιαφέροντος.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ της Google. Επιτρέπει στους επισκέπτες της ιστοσελίδας να γίνουν αποδέκτες διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος, όταν επισκέπτονται άλλες ιστοσελίδες στο Google Display Network ή χρησιμοποιούν την Αναζήτηση της Google και έχοντας προηγουμένως επισκεφθεί συγκεκριμένα τμήματα της εν λόγω ιστοσελίδας. Η λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ μπορεί να τοποθετήσει το DoubleClick cookie της Google.

Όταν διεξάγουμε μια εκστρατεία επικοινωνίας / μάρκετινγκ που στοχεύει στην διαδικτυακή διαφήμιση, χρησιμοποιούμε AdWords για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται στα πιθανά ενδιαφέροντα σας και την χρήση αυτής της ιστοσελίδας από εσάς, με τη βοήθεια της λειτουργίας επαναληπτικού μάρκετινγκ. Ανάλογα με το στόχο της διαφημιστικής εκστρατείας, ένα λεγόμενο cookie μετατροπής ή ένα cookie για προτιμήσεις διαφημίσεων της Google μπορεί να τοποθετηθεί για να παρακολουθεί εάν ένας χρήστης είδε ή επέλεξε πληκτρολογώντας την διαφήμιση.

Οι λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics αναφέρουν στο Google Display Network εντυπώσεις, καθώς και ενδεχόμενα δημογραφικά χαρακτηριστικά και πιθανά ενδιαφέροντα των επισκεπτών στην ιστοσελίδα. Τα ενδεχόμενα δημογραφικά χαρακτηριστικά και πιθανά ενδιαφέροντα σας αποκαλύπτονται από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και τις εφαρμογές, ή από άλλες εταιρίες που χρησιμοποιούν επίσης τις λειτουργίες διαφήμισης της Google για να κατανοήσουν τα πιθανά ενδιαφέροντα σας. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται στο cookie για τις διαφημιστικές προτιμήσεις της Google και στο DoubleClick cookie της Google και μπορούν να μεταδοθούν σε τρίτα μέρη, όπως διαφημιστές.

Η Google δεν θα συγχωνεύσει την διεύθυνση ΙΡ που μεταδόθηκε από το πρόγραμμα περιήγησης σας με άλλα δεδομένα της Google. Κανένα προσωπικό δεδομένο δεν θα συλλεχθεί, μεταδοθεί ή αναλυθεί.

Ο παρακάτω σύνδεσμος παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς να αποφευχθεί η συλλογή δεδομένων από τις λειτουργίες διαφήμισης της Google: https://support.google.com/ads/answer/2662922.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες διαφήμισης της Google και τα χρησιμοποιούμενα cookies καθώς και την πολιτική απορρήτου των λειτουργιών διαφήμισης της Google στο: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ or at https://policies.google.com/.

α) Hotjar
Χρησιμοποιούμε το Hotjar για να ενισχύσουμε την εμπειρία του χρήστη και την απόδοση αυτής της ιστοσελίδας. Το Hotjar χρησιμοποιεί cookies προς τον σκοπό αυτό.

Το Hotjar είναι μια υπηρεσία που αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών στην ιστοσελίδα και την ανάδρασή τους. Αυτό γίνεται με την βοήθεια των ανώνυμων καταγραφών των κινήσεων των χρηστών και των επιλογών μέσω κλικ στην ιστοσελίδα.

Επιπλέον συλλέγει και αξιολογεί στατιστικά πληροφορίες για το λειτουργικό σύστημα και το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη καθώς και για τους εισερχόμενους και εξερχόμενους συνδέσμους, την γεωγραφική θέση, την ανάλυση της οθόνης και την κατηγορία της συσκευής.

Το εργαλείο ανάλυσης μας επιτρέπει να παρατηρούμε την ανώνυμη συμπεριφορά των χρηστών της ιστοσελίδας, ενώ τα εργαλεία ανάδρασης μας βοηθούν στην ταυτοποίηση των δραστηριοτήτων των χρηστών, όπως οι σχολιασμοί ή η ανάρτηση αξιολογήσεων. Το Hotjar δεν γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων διατίθενται εδώ: https://www.hotjar.com/privacy.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ανάλυση της συμπεριφοράς σας από το Hotjar σε αυτή την ιστοσελίδα στο: https://www.hotjar.com/opt-out

α) Econda
Για τον σχεδιασμό που προσανατολίζεται προς τις ανάγκες και την βελτιστοποίηση αυτής της ιστοσελίδας, συλλέγονται ανώνυμα δεδομένα και αποθηκεύονται χρησιμοποιώντας τις λύσεις και τεχνολογίες της Econda GmbH, και από τα εν λόγω δεδομένα δημιουργούνται προφίλ χρήσης με τη χρήση ψευδωνύμων. Για το σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν cookies για να καταστεί δυνατή η αναγνώριση ενός διαδικτυακού προγράμματος περιήγησης. Τα προφίλ χρήσης δεν θα συγχωνεύονται με δεδομένα αναφορικά με τον κάτοχο του ψευδωνύμου, χωρίς την ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη. Ειδικότερα, οι διευθύνσεις ΙΡ καθίστανται μη αναγνωρίσιμες αμέσως μετά τη λήψη, ώστε η αντιστοίχηση των προφίλ χρήσης με διευθύνσεις ΙΡ να μην είναι δυνατή.

Οι επισκέπτες αυτής της ιστοσελίδας μπορούν να εναντιωθούν στη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων από την Econda ανά πάσα στιγμή για το μέλλον στο: (https://www.econda.de/en/data-storage-opt-out/). Ένα opt-out cookie θα τοποθετηθεί στη συσκευή σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Econda διατίθενται εδώ: https://www.econda.de/en/data-protection/.

2. Διαχείριση των cookies

Μπορείτε να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies, ώστε κανένα cookie να μην τοποθετείται στην τερματική συσκευή σας. Αυτό μπορεί να γίνει π.χ. μέσω μιας αντίστοιχής ρύθμισης στο διαδικτυακό σας πρόγραμμα περιήγησης. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην δύνασθε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας στη πλήρη έκταση τους.

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε μεμονωμένα cookies ή υπηρεσίες στην ιστοσελίδα μας, θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις αντίστοιχες υπηρεσίες στην ενότητα 1 της παρούσας Πολιτικής για τα Cookies.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε συνδέσμους που παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies σε κοινά προγράμματα περιήγησης:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

Θα θέλαμε επίσης να επιστήσουμε την προσοχή σας στη σελίδα απενεργοποίησης του Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp) και στη σελίδα απενεργοποίησης του Digital Advertising Alliance (http://www.aboutads.info/choices).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την Πολιτική των Cookies, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Dataprivacy@Schaeffler.com.

Κατάσταση: Έκδοση 1.0, 08.05.2018

Share Page

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Accept