Πωλήσεις

Ο πελάτης είναι το μέτρο όλων των πραγμάτων στον Όμιλο Schaeffler

Βλέπουμε την επιτυχία μας στην επιτυχία των πελατών μας.Αυτό σημαίνει ότι όλες οι ενέργεις πωλήσεων μας βασίζονται στη συνεργασία με τους πελάτες μας.
Επικεντρωνόμαστε στην παροχή του υψηλότερου δυνατού επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών και πάνω απ όλα, στην πλήρη τεχνική και εμπορική υποστήριξη.

Βρείτε την κατάλληλη επαφή μαζί μας όπου κι αν βρίσκεστε στον κόσμο

Η παρουσία μας σε όλο τον κόσμο, είτε ως εταιρεία, είτε ως περιφερειακό γραφείο, είτε μέσω τεχνικών εκπροσώπων, εξασφαλίζει συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες μας. Έτσι, ικανοποιούμε τις απαιτήσεις τους χωρίς καθυστέρηση.

Η σχέση με τους συνεργάτες μας, είναι απόλυτη προτεραιότητα και στέρεα ριζωμένη αντίληψη σε όλη την Εταιρεία

Πιστεύουμε ότι ως συνεργάτες σε τεχνικό επίπεδο και σε επίπεδο υπηρεσιών, μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιτύχουν.Θέλουμε να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, ΜΑΖΙ με τους πελάτες μας.Αυτός ο στόχος αντανακλάται στην εσωτερική μας οργάνωση.

Η δομή μας, η οποία περιλαμβάνει τα τμήματα της Αυτοκινητοβιομηχανίας, της Βιομηχανίας και της Διανομής, απαντά στις απαιτήσεις της αγοράς για ταχύτητα και ευελιξία.Ερωτήσεις, πληροφορίες, απαιτήσεις και αιτήματα πελατών, φθάνουν γρήγορα στα κατάλληλα πρόσωπα, για να πάρουν τις αναγκαίες αποφάσεις και να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ανάγκες των πελατών.