Υπηρεσίες

Εκπαίδευση

Ένα κεντρικό μέρος του πακέτου των υπηρεσιών μας είναι η πραγματοποίηση σεμιναρίων κατάρτισης με θεωρητικά και πρακτικά στοιχεία εκπαίδευσης. Τα σεμινάρια αυτά είναι θεματικά και προσανατολισμένα σε συγκεκριμένο κοινό. Προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων σχετικά με τα προϊόντα μας και τις λύσεις επισκευής που προσφέρουμε για όλους τους τομείς και τις κατηγορίες οχημάτων - επιβατικά αυτοκίνητα, ελαφρά και βαρέα επαγγελματικά οχήματα και τρακτέρ. Χάρη στον κινητό εξοπλισμό μας, τον οποίο και αναπτύξαμε μόνοι μας, οι εκπαιδευτές μας δύνανται να κάνουν εύκολα κατανοητές τις περιπτώσεις εξαγωγής και επανατοποθέτησης στον χώρο σας. Μπορούν, επίσης, να επιδείξουν το σωστό τρόπο για να χρησιμοποιήσετε τα ειδικά εργαλεία μας, δίνοντάς σας παράλληλα πολύτιμες συμβουλές σχετικά με τη διάγνωση και την επισκευή ζημιών.

Για μια γενική εικόνα των σεμιναρίων μας και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενό τους, παρακαλώ επισκεφθείτε μας στην ιστοσελίδα www.repxpert.com (κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο “Learn”).