Search term

Δήλωση προστασίας δεδομένων

Χαιρόμαστε για το ενδιαφέρον σας για τον όμιλο Schaeffler (Schaeffler AG και συνδεδεμένες επιχειρήσεις) και για τα προϊόντα μας. Κατά τη χρήση των online υπηρεσιών μας, η προστασία της ιδιωτικότητάς σας είναι μεγάλης σημασίας. Όταν γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

1. Γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων

1.1. Έκταση και σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά κανόνα μόνο, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή ενός λειτουργικού ιστοτόπου καθώς των περιεχομένων και υπηρεσιών που παρέχονται στον ιστότοπό μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται είτε με βάση τη συγκατάθεσή σας είτε στον βαθμό που οι νομοθετικές διατάξεις επιτρέπουν την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων ακόμη και χωρίς συγκατάθεση.

1.2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ) και άλλες νομοθετικές διατάξεις, μεταξύ άλλων του Ομοσπονδιακού Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων (BDSG).

1.2.1. Συγκατάθεση άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ

Εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς, το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι η ανάκληση έχει μόνο μελλοντική ισχύ. Η ανάκληση δεν αφορά την επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση.

1.2.2. Προσυμβατικά και συμβατικά μέτρα άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β) του ΓΚΠΔ

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της εκπλήρωσης συμβάσεων, στις οποίες είστε συμβαλλόμενο μέρος, ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων που λαμβάνονται κατόπιν αιτήματός σας βασίζεται στο άρθρο 6 παρ.1 στοιχ. β) του ΓΚΠΔ. Οι σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων εξαρτώνται από τα εκάστοτε έγγραφα της σύμβασης και το αντικείμενο της σύμβασης.

1.2.3. Νομική υποχρέωση άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ) του ΓΚΠΔ

Στον βαθμό που είναι απαραίτητη η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης, στην οποία υπόκειται η εταιρεία μας, χρησιμεύει ως νομική βάση το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ) του ΓΚΠΔ.

1.2.4. Έννομο συμφέρον άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ

Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ενός έννομου συμφέροντος της Schaeffler ή ενός τρίτου (π.χ. για τη διεκδίκηση νομικών αξιώσεων και την υπεράσπιση σε νομικές διαφορές, για τη διασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής, για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, για ενέργειες επιχειρηματικής διαχείρισης και περαιτέρω ανάπτυξης υπηρεσιών και προϊόντων) και δεν υπερισχύουν του προαναφερόμενου συμφέροντος τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες σας ως υποκείμενο των δεδομένων, ως νομική βάση για την επεξεργασία χρησιμεύει το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ.

1.3. Διαγραφή δεδομένων και διάρκεια αποθήκευσης

Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του αντίστοιχου σκοπού.

Τα δεδομένα σας διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας δεδομένων, εκτός εάν αυτή η διαγραφή αντιτίθεται στις νομικές υποχρεώσεις διατήρησης. Τα δεδομένα που μας έχετε γνωστοποιήσει με την παροχή συγκατάθεσης μάρκετινγκ διαγράφονται σε περίπτωση ανάκλησης το αργότερο μετά από δύο μήνες, διαφορετικά θα διαγράψουμε το ιστορικό της επικοινωνίας μάρκετινγκ με εσάς το αργότερο μετά από 5 έτη.

1.4. Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα εντός του ομίλου Schaeffler και από τρίτους

Εντός του ομίλου Schaeffler αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα σας τα τμήματα εκείνα, τα οποία τα χρειάζονται στο πλαίσιο της αρχής «Least Privilege» (εκχώρηση των δικαιωμάτων χρήστη στο μικρότερο δυνατό βαθμό) και της αρχής «Need-to-Know» (γνώση των δεδομένων μόνο όταν είναι απαραίτητο).

Μπορούμε να διαβιβάσουμε δεδομένα σε τρίτους εκτός του ομίλου Schaeffler μόνο, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, εφόσον το προβλέπει μια νομική διάταξη, εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας ή εφόσον οι εξουσιοδοτημένοι από εμάς εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων έχουν δεσμευτεί συμβατικά να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και του BDSG.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, μπορεί να είναι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων οι εξής: Αρμόδια ειδικευμένα τμήματα της επιχείρησης, τα οποία είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία των δεδομένων σας, καθώς και πάροχοι υπηρεσιών, εφόσον απαιτείται.

1.5. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε μια τρίτη χώρα ή σε έναν διεθνή οργανισμό

Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (σε λεγόμενες τρίτες χώρες) μόνο, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο ή εάν προβλέπεται από τη νομοθεσία, εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας ή στο πλαίσιο της εκτέλεσης της επεξεργασίας δεδομένων. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται πάροχοι υπηρεσιών σε τρίτες χώρες, πέραν των γραπτών οδηγιών, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το επίπεδο προστασίας δεδομένων στην Ευρώπη,αποδεχόμενοι τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ.

1.6. Ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής και σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων

Ο όμιλος Schaeffler χρησιμοποιεί τεχνολογικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας που διαχειριζόμαστε από τυχαία ή σκόπιμη καταστροφή, παραποίηση, απώλεια ή από πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Αυτά τα μέτρα ασφαλείας αναπτύσσονται συνεχώς σύμφωνα με τις αντίστοιχες νέες τεχνικές δυνατότητες.

Οι ιστότοποί μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοτόπους άλλων παρόχων. Οι υποδείξεις μας για την προστασία δεδομένων δεν ισχύουν για αυτούς τους ιστότοπους.

1.7. Υποχρέωση παροχής προσωπικών δεδομένων

Στο πλαίσιο της σύναψης συμβάσεων, πρέπει να παρέχετε εκείνα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση, την εκτέλεση και τη λήξη της σύμβασης και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή ή για τη συλλογή των οποίων είναι υποχρεωμένη από τον νόμο η Schaeffler.

Σε αυτόν τον ιστότοπο σας παρέχουμε υπηρεσίες, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προαιρετικά. Εάν δεν παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.

1.8. «Κατάρτιση προφίλ» και αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Δεν χρησιμοποιούμε πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΓΚΠΔ. Κατ' αρχήν, η Schaeffler δεν χρησιμοποιεί την «κατάρτιση προφίλ». Σε περίπτωση που τη χρησιμοποιήσουμε σε μεμονωμένες περιπτώσεις, θα σας ενημερώσουμε ειδικά, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία, και θα ζητήσουμε ενδεχομένως προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας, εάν είναι αναγκαίο.

1.9. Πηγές των προσωπικών δεδομένων σας

Χρησιμοποιούμε δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς μέσω προσωπικής επικοινωνίας, φορμών εγγραφής/σύνδεσης ή καναλιών κοινωνικής δικτύωσης.

2. Διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων κατά την παροχή του ιστοτόπου και τη δημιουργία αρχείων καταγραφής

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, οι διακομιστές μας καταγράφουν και συλλέγουν από προεπιλογή το όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, τη διεύθυνση IP σας, τον ιστότοπο από τον οποίο μας επισκέπτεστε, τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε στον ιστότοπό μας, καθώς και την ημερομηνία και τη διάρκεια της επίσκεψης. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής των συστημάτων μας και χρησιμοποιούνται για την ανάλυση προβλημάτων ή σφαλμάτων. Ωστόσο, η χρήση της διεύθυνσης IP περιορίζεται στην τεχνικά αναγκαία έκταση και περικόπτεται και, επομένως, χρησιμοποιείται μόνο ανωνυμοποιημένα, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η αντιστοίχιση της διεύθυνσης IP σε έναν χρήστη.

Η προσωρινή αποθήκευση της περικομμένης διεύθυνσης IP από τα συστήματά μας είναι τεχνικά απαραίτητη, για να καταστεί δυνατή η μετάδοση του ιστοτόπου μας στην τερματική συσκευή σας. Η αποθήκευση σε αρχεία καταγραφής πραγματοποιείται για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του ιστοτόπου. Στο πλαίσιο αυτό δεν πραγματοποιείται αξιολόγηση των δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ.

Η νομική βάση για αυτή την επεξεργασία δεδομένων έγκειται στο έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ.

Η καταγραφή των δεδομένων για την παροχή του ιστοτόπου και η αποθήκευση των δεδομένων σε αρχεία καταγραφής είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία του ιστοτόπου. Συνεπώς, εσείς ως χρήστης δεν έχετε τη δυνατότητα εναντίωσης.

3. Επεξεργασία δεδομένων για τις υπηρεσίες που παρέχονται στον ιστότοπο

Στον ιστότοπό μας παρέχονται διάφορες υπηρεσίες για τη χρήση των οποίων ζητούνται προσωπικά δεδομένα από εσάς.

3.1. Επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο δραστηριοτήτων μάρκετινγκ (DOI, Tracking)

Θέλουμε να σας παρέχουμε πληροφορίες όσο το δυνατόν πιο προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας. Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία, χρειαζόμαστε από εσάς προσωπικά στοιχεία όπως π.χ. όνομα, διεύθυνση e-mail, εταιρεία ή/και αριθμό τηλεφώνου, τα οποία μπορείτε να μας παρέχετε μέσω μιας φόρμας εγγραφής σε μία από τις σελίδες εγγραφής μας, καθώς και τη συνδυαστική συγκατάθεσή σας

  • για την αποστολή εξατομικευμένων διαφημίσεων και πληροφοριών (π.χ. ενημερωτικό δελτίο, προσκλήσεις για εκθέσεις και εκδηλώσεις, πληροφορίες για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές και προωθητικές ενέργειες, συμπερ. δημοσκοπήσεων και δελτίων τύπου) του ομίλου Schaeffler μέσω e-mail, SMS ή/και υπηρεσιών Instant Messenger όπως π.χ. WhatsApp και
  • για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς σας ως χρήστη σε συνάρτηση με τις ψηφιακές προσφορές της Schaeffler (πότε λάβατε και διαβάσατε τα e-mail που σας στείλαμε, ποιες ενότητες, ποια άρθρα, ποια προϊόντα καθώς και ποιο άλλο περιεχόμενο έχετε δει σε ιστότοπους της Schaeffler και σε e-mail και πότε, ποιους συνδέσμους χρησιμοποιήσατε στα e-mail μας σε ιστότοπους της Schaeffler και πότε, πως αλληλεπιδράσατε με τις υπηρεσίες μας, π.χ. συμμετοχή σε ένα διαδικτυακό σεμινάριο.

Η συλλογή των δεδομένων σας μέσω της φόρμας εγγραφής γίνεται με σκοπό την αποστολή διαφημίσεων και πληροφοριών σε εσάς. Για τον σκοπό αυτόν, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τρίτους (παρόχους υπηρεσιών), με τους οποίους έχουμε σύμβαση για την εκτέλεση της επεξεργασίας δεδομένων και να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε αυτούς τους τρίτους. Οι πληροφορίες παρακολούθησης της συμπεριφοράς σας ως χρήστη χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να μπορούμε να σας στέλνουμε πληροφορίες και διαφημίσεις όσο το δυνατόν πιο προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας.

Με την παροχή της συγκατάθεσής σας και μετά την αποστολή της φόρμας εγγραφής, θα σας στείλουμε ένα e-mail επιβεβαίωσης στη διεύθυνση e-mail που δηλώσατε. Η εγγραφή σας τίθεται σε ισχύ μόνο, όταν κάνετε κλικ στον σύνδεσμο επιβεβαίωσης στο e-mail.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μετά την εγγραφή σας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ.

Τα δεδομένα διαγράφονται, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Συνεπώς, τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο διάστημα είναι ενεργή η εγγραφή για την υπηρεσία εξατομικευμένων διαφημίσεων και πληροφοριών. Έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να ανακαλέστε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση unsubscribe@schaeffler.com ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Κατάργηση εγγραφής» που περιέχεται στα ληφθέντα μηνύματα με μελλοντική ισχύ και, συνεπώς, μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας από την υπηρεσία. Σε αυτή την περίπτωση, θα διαγραφούν όλα τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύτηκαν στο πλαίσιο της επικοινωνίας, καθώς και οι πληροφορίες για τη συμπεριφορά σας ως χρήστη. Με την ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ανάκληση.

3.2. Χρήση των φορμών επικοινωνίας και υποβολής αιτημάτων

Στον ιστότοπό μας υπάρχουν φόρμες επικοινωνίας και φόρμες υποβολής αιτημάτων, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά.

Για τη χρήση των φορμών επικοινωνίας, πρέπει να συμπληρώσετε στη σχετική οθόνη καταχώρησης τα υποχρεωτικά στοιχεία που επισημαίνονται με αστερίσκο (π.χ. τη διεύθυνση e-mail). Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία είναι προαιρετικά. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στο τμήμα της εταιρείας μας που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία και αποθηκεύονται στα συστήματά μας. Τη στιγμή της αποστολής του μηνύματός σας, η ημερομηνία και η ώρα της καταχώρησης θα αποθηκευτούν. Για την επεξεργασία των δεδομένων, λαμβάνεται η συγκατάθεση σας στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αιτημάτων.

Τα δεδομένα που παρέχετε στην οθόνη καταχώρησης θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επεξεργασία της επικοινωνίας σας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ.

Τα δεδομένα θα διαγραφούν, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επικοινωνίας.

Έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να ανακαλέστε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση dataprivacy@schaeffler.com. Σε αυτή την περίπτωση, όλα τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύτηκαν κατά την επικοινωνία θα διαγραφούν με μελλοντική ισχύ. Ανάλογα με τη στιγμή της ανάκλησης, ενδέχεται να μην είναι πλέον δυνατό να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των chat bot που διαθέτουμε. Εδώ ισχύουν οι προαναφερόμενες διευκρινίσεις για την επεξεργασία δεδομένων. Εφόσον τα χρησιμοποιείτε, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ.

3.3. Επεξεργασία δεδομένων κατά την εγγραφή για μη δημόσιους ιστότοπους/περιοχές ιστοτόπων

Κάποιοι από τους ιστοτόπους μας ή/και επιμέρους περιοχές των ιστοτόπων μας προστατεύονται από πρόσβαση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει προηγουμένως να εγγραφείτε, για να μπορείτε να επισκεφθείτε και να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο ή τις περιοχές του ιστοτόπου.

Για να εγγραφείτε, πρέπει να συμπληρώσετε στη σχετική οθόνη καταχώρησης τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, για παράδειγμα τα στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνσης και τον τύπο χρήστη σας. Η ημερομηνία και η ώρα της καταχώρησής σας θα αποθηκευτούν.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για τη διαχείριση του λογαριασμού χρήστη σας και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης παραγγελιών και υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, ενδέχεται να καταγράφονται δεδομένα κίνησης στον ιστότοπο, τα οποία χρησιμεύουν ως λειτουργία άνεσης για να σας προβάλλουμε ένα ιστορικό των σελίδων που επισκεφθήκατε ήδη εντός της διαδικτυακής πύλης. Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται από εμάς, μέχρι να διαγράψετε τον λογαριασμό χρήστη σας.

3.4. Επεξεργασία δεδομένων σε παραγγελίες

Μπορείτε να παραγγείλετε στους ιστοτόπους μας προϊόντα, υπηρεσίες και υλικές επιβραβεύσεις. Για να παραγγείλετε, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε στη σχετική οθόνη καταχώρησης (για παράδειγμα στο πλαίσιο μιας εγγραφής για τον ιστότοπο) τα στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνσης. Η ημερομηνία και η ώρα της καταχώρησής σας θα αποθηκευτούν. Τα προσωπικά δεδομένα σας θα αποθηκεύονται από εμάς και, εφόσον είναι απαραίτητο για την παράδοση, θα διαβιβάζονται σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ.

Τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκεύονται από εμάς μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγγελίας και αποστολής και δεν υπάρχουν πλέον νομικές περίοδοι διατήρησης.

Έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να ανακαλέστε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία μας παρείχατε στο πλαίσιο μιας παραγγελίας, στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση dataprivacy@schaeffler.com. Σε αυτή την περίπτωση, όλα τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν με μελλοντική ισχύ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν νομικές περίοδοι διατήρησης που παρεμποδίζουν τη διαγραφή.

3.5. Επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με cookies, web beacons και local storage

3.5.1. Cookies

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης ή από το πρόγραμμα περιήγησης στην τερματική συσκευή του χρήστη. Όταν ένας χρήστης επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, μπορεί να αποθηκευτεί ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη. Αυτό το cookie περιέχει μια χαρακτηριστική συμβολοσειρά χαρακτήρων, η οποία επιτρέπει μια σαφή αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης στην επόμενη επίσκεψη του ιστοτόπου.

Στη συνέχεια, σας ενημερώνουμε γενικά για τη χρήση των cookies στον ιστότοπό μας και τη σχετική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα cookies που χρησιμοποιούνται, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies της Schaeffler που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς τον χρήστη. Ορισμένα στοιχεία του ιστοτόπου μας απαιτούν να μπορεί να αναγνωρίζεται το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, ακόμη και μετά από μια αλλαγή σελίδας.

Πέραν αυτού, χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας cookies που επιτρέπουν την ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη κατά την περιήγησή του.

Με το άνοιγμα του ιστοτόπου μας, ο χρήστης ενημερώνεται για τη χρήση των cookies και παραπέμπεται στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Ορισμένες λειτουργίες του ιστοτόπου μας δεν μπορούν να παρασχεθούν χωρίς τη χρήση των cookies. Για αυτά είναι απαραίτητο να μπορεί να αναγνωρίζεται ξανά το πρόγραμμα περιήγησης ακόμη και μετά από μια αλλαγή σελίδας. Τα δεδομένα χρήστη που συλλέγονται από τα τεχνικά απαραίτητα cookies δεν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies της Schaeffler.

Η χρήση των cookies ανάλυσης πραγματοποιείται με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του ιστοτόπου μας και του περιεχομένου του. Με τα cookies ανάλυσης μαθαίνουμε πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπος και έτσι μπορούμε να βελτιστοποιούμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies της Schaeffler.

Τα cookies αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή του χρήστη και διαβιβάζονται από αυτή στον ιστότοπό μας. Επομένως, έχετε ως χρήστης και τον πλήρη έλεγχο για τη χρήση των cookies. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μεταφορά των cookies. Τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτοματοποιημένα. Σε περίπτωση απενεργοποίησης των cookies για τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιούνται πλέον όλες οι λειτουργίες του ιστοτόπου στην πλήρη έκτασή τους.

Η νομική βάση για τη χρήση των απαραίτητων cookie είναι το άρθρο 6 παρ. 1 σελ. 1 στοιχ. β) του ΓΚΠΔ. Για τη χρήση των cookies για ανάλυση ή σκοπούς μάρκετινγκ, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 σελ. στοιχ. α) του ΓΚΠΔ ή το άρθρο 6 παρ. 1 σελ. 1 στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ. Τα cookies εξυπηρετούν στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς εξατομίκευσης για την περαιτέρω ανάπτυξη και τη συνάφεια του ιστοτόπου και αποτελούν έννομο συμφέρον της Schaeffler.

3.5.2. Web beacons

Τα web beacons είναι μικρά αρχεία γραφικών (ονομάζονται επίσης «εικονοστοιχεία καταμέτρησης»,«ετικέτες εικονοστοιχείων» ή «Clear GIF»), τα οποία ενδέχεται να περιέχονται στους ιστοτόπους, τις εφαρμογές και τα ενημερωτικά δελτία μας και χρησιμοποιούνται κατά κανόνα σε συνδυασμό με cookies. Οι προαναφερόμενες διευκρινίσεις για τα cookies ισχύουν αντίστοιχα και για τα web beacons. Τα web beacons δεν χρησιμοποιούνται ιδίως εάν έχετε εναντιωθεί στη χρήση του αντίστοιχου cookie.

Για τη χρήση των web beacons, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 σελ. 1 στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ. Τα web beacons εξυπηρετούν στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς εξατομίκευσης για την περαιτέρω ανάπτυξη και τη συνάφεια του ιστοτόπου και αποτελούν έννομο συμφέρον της Schaeffler.

3.5.3. Local storage

Χρησιμοποιούμε τη λειτουργικότητα του λεγόμενου local storage (τοπική αποθήκευση). Τα δεδομένα σας (βασικά δεδομένα, δεδομένα κατάστασης και δεδομένα προγραμμάτων) αποθηκεύονται τοπικά στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας. Όσο δεν διαγράφετε την προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας, οι πληροφορίες αυτές διατηρούνται και μπορούν να αναγνωστούν την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον ιστότοπο. Με τη χρήση του local storage σάς δίνουμε τη δυνατότητα να προβάλλετε σωστά τα δεδομένα σας κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας, χωρίς να επιβραδύνεται άσκοπα αυτή η διαδικασία και να υπερφορτώνονται οι διεπαφές.

Εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση του local storage, μπορείτε να το ορίσετε ανάλογα στις ρυθμίσεις του αντίστοιχου προγράμματος περιήγησης ανά πάσα στιγμή. Λάβετε υπόψη σας ότι σε αυτή την περίπτωση οι λειτουργίες του ιστοτόπου μας θα είναι πλέον διαθέσιμες σε εσάς μόνο σε περιορισμένο βαθμό ή και καθόλου.

Για τη χρήση του local storage, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 σελ. 1 στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ. Για τη χρήση του local storage, το έννομο συμφέρον της Schaeffler έγκειται στην επιτάχυνση των διαδικασιών και την αποφυγή υπερφόρτωσης των συστημάτων.

3.6. Επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

Οι ακόλουθες πληροφορίες της δήλωσης προστασίας δεδομένων ισχύουν για τις σελίδες του ομίλου Schaeffler στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και σε πλατφόρμες τρίτων παρόχων:

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • YouTube
  • XING
  • WeChat
  • VKontakte
  • Facebook

Η παρακάτω δήλωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αναφέρεται μόνο στην επεξεργασία από τον ίδιο τον όμιλο Schaeffler. Οι πάροχοι των αναφερόμενων μέσων κοινωνικής δικτύωσης επεξεργάζονται οι ίδιοι τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών, αλλά και των μη εγγεγραμμένων επισκεπτών των ιστοτόπων τους. Γι' αυτό, είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι και ο χρήστης ή/και ο επισκέπτης θα πρέπει να ενημερώνεται απευθείας από τους παρόχους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του.

Υπεύθυνη για τη συλλογή δεδομένων στις προαναφερόμενες σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η αντίστοιχη νομική οντότητα εντός του ομίλου Schaeffler.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της χρήσης των σελίδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τα υποκείμενα των δεδομένων και ενδέχεται να μεταφέρουμε για αυτόν τον σκοπό τα δεδομένα σας σε ένα εσωτερικό σύστημα.

3.6.1. Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά την επικοινωνία

Όταν μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επικοινωνώντας μαζί μας, π.χ. μέσω e-mail ή μέσω ενός απευθείας μηνύματος εντός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 σελ. 1 στοιχ. β) του ΓΚΠΔ με σκοπό την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης ή τη λήψη προσυμβατικών μέτρων που πραγματοποιούνται ως απάντηση στο αίτημά σας ή σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 σελ. 1 στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ με βάση το έννομο συμφέρον μας για την απάντηση του αιτήματός σας. Με τον τρόπο αυτό, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε απευθείας μέσω του αιτήματός σας. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτά είναι το όνομα χρήστη και η φωτογραφία σας, καθώς και το μήνυμα που μας στέλνετε. Ενδέχεται επίσης να επισκεφθούμε το δημόσιο προφίλ σας και να αποθηκεύσουμε δεδομένα από αυτό, εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για τους προαναφερόμενους σκοπούς.

Η επεξεργασία των αναφερόμενων δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 σελ. 1 στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ με βάση το έννομο συμφέρον της Schaeffler να παρέχει στους χρήστες στοχευμένες πληροφορίες για εμάς και τις υπηρεσίες μας, καθώς και τον βέλτιστο σχεδιασμό των σελίδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την αποτελεσματική επικοινωνία με τους χρήστες. Εάν οι αντίστοιχοι πάροχοι των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης ζητούν από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων (π.χ. σε περίπτωση εγγραφής μέσω της επιλογής ενός πλαισίου ελέγχου ή την επιβεβαίωση ενός σχετικού κουμπιού) η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 σελ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ.

3.6.2. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη Schaeffler σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

Για όλες τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λαμβάνουμε μηνύματα σχετικά με το αν οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάνουν «like» στις αναρτήσεις μας, αν τις βρίσκουν ενδιαφέρουσες, αν τις κοινοποιούν ή αν τις προτείνουν ή αν τις σχολιάζουν (ανάλογα με τη λειτουργία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) κτλ. Επίσης, μπορούμε να δούμε μια λίστα με τους αντίστοιχους ακολούθους ή συνδρομητές μας, και στο Xing μια λίστα με τους χρήστες που επισκέπτονται τη σελίδα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, μπορούμε να παρακολουθούμε πότε αφήνετε κριτικές για την εταιρεία μας, υπό την προϋπόθεση ότι η κριτική αυτή συνδέεται με το αντίστοιχο προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επεξεργασία των αναφερόμενων δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 σελ. 1 στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ με βάση το έννομο συμφέρον της Schaeffler να παρέχει στους χρήστες στοχευμένες πληροφορίες για εμάς και τις υπηρεσίες μας, καθώς και τον βέλτιστο σχεδιασμό των σελίδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την αποτελεσματική επικοινωνία με τους χρήστες. Εάν οι αντίστοιχοι πάροχοι των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης ζητούν από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων (π.χ. σε περίπτωση εγγραφής μέσω της επιλογής ενός πλαισίου ελέγχου ή την επιβεβαίωση ενός σχετικού κουμπιού) η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 σελ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ.

3.6.3. Επεξεργασία στατιστικών δεδομένων σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

Λαμβάνουμε επίσης στατιστικές αξιολογήσεις από όλους τους παρόχους μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη χρήση των σελίδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 3.5.1, αυτές περιέχουν μόνο ανωνυμοποιημένες πληροφορίες όπως π.χ. (ανάλογα με τον πάροχο) δημογραφικά στοιχεία, ανωνυμοποιημένη ανάλυση της αλληλεπίδρασης και της εμβέλειας των σελίδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των αναρτήσεών μας, ανωνυμοποιημένες πληροφορίες όπως γλώσσες, ενδιαφέροντα, τερματικές συσκευές που χρησιμοποιούν οι χρήστες μας.

Η επεξεργασία των αναφερόμενων δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 σελ. 1 στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ με βάση το έννομο συμφέρον της Schaeffler να παρέχει στους χρήστες στοχευμένες πληροφορίες για εμάς και τις υπηρεσίες μας, καθώς και τον βέλτιστο σχεδιασμό των σελίδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την αποτελεσματική επικοινωνία με τους χρήστες. Εάν οι αντίστοιχοι πάροχοι των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης ζητούν από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων (π.χ. σε περίπτωση εγγραφής μέσω της επιλογής ενός πλαισίου ελέγχου ή την επιβεβαίωση ενός σχετικού κουμπιού) η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 σελ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ.

3.6.4. Επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς διαφήμισης και δημιουργίας προφίλ χρήστη από τους παρόχους των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης

Τα δεδομένα που αναφέρονται στα σημεία 3.5.1 και 3.5.2 μπορούν επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς έρευνας αγοράς και διαφήμισης. Αυτό συμβαίνει π.χ. όταν δημοσιεύουμε διαφημίσεις στα αντίστοιχα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σε αυτή την περίπτωση από τους αντίστοιχους παρόχους. Λάβετε επίσης υπόψη ότι αυτοί μπορούν να δημιουργήσουν προφίλ χρήστη από τη συμπεριφορά σας ως χρήστη. Αυτά τα προφίλ χρήστη μπορούν με τη σειρά τους να χρησιμοποιηθούν π.χ. για την ανάρτηση διαφημίσεων εντός και εκτός των πλατφορμών, οι οποίες αντιστοιχούν στο προφίλ ενδιαφερόντων που έχετε επιλέξει. Ενημερωθείτε σχετικά από τους παρόχους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι πάροχοι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν ενεργούν βάσει οδηγιών, αλλά επεξεργάζονται τα δεδομένα σας με δική τους ευθύνη. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους θα βρείτε στους ιστοτόπους τους. Εκεί θα βρείτε επίσης πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα δεδομένα σας μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους παρόχους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εκτός του χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το γεγονός αυτό ενδέχεται να προκύψουν κίνδυνοι για εσάς, επειδή π.χ. έτσι θα μπορούσε να είναι δυσχερής η διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας. Ενημερωθείτε σχετικά από τους παρόχους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

4. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων

Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, είστε υποκείμενο των δεδομένων κατά την έννοια του ΓΚΠΔ και έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα απέναντί σε εμάς ως υπεύθυνο επεξεργασίας:

4.1. Δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ)

Μπορείτε να ζητήσετε επιβεβαίωση από εμάς σχετικά με το αν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς. Εάν υφίσταται τέτοια επεξεργασία, μπορείτε να ζητήσετε να σας παράσχουμε τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον νόμο (βλ. άρθρο 15 παρ. 1 του ΓΚΠΔ) και να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ σε σχέση με τη διαβίβαση, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν εσάς διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Υπάρχουν περιορισμοί σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του BDSG.

4.2. Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ)

Έχετε απέναντί μας δικαίωμα διόρθωσης ή/και συμπλήρωσης, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι ανακριβή ή ελλιπή. Οφείλουμε να πραγματοποιήσουμε αμελλητί τη διόρθωση.

4.3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ)

Με την επιφύλαξη των νομικών απαιτήσεων (βλ. άρθρο 18 παρ. 1 του ΓΚΠΔ) μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Για τις συνέπειες του περιορισμού, ανατρέξτε στο άρθρο 18 παρ. 2 και 3 του ΓΚΠΔ.

4.4. Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 του ΓΚΠΔ)

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς την άμεση διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε αμελλητί αυτά τα δεδομένα, εφόσον ισχύει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 17 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Δικαίωμα διαγραφής δεν υφίσταται στις περιπτώσεις του άρθρου 17 παρ. 3 του ΓΚΠΔ. Πέραν αυτού, υπάρχουν οι περιορισμοί σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του BDSG.

4.5. Δικαίωμα ενημέρωσης

Εάν έχετε ασκήσει το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας απέναντί μας, είμαστε υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουμε σε όλους τους αποδέκτες, στους οποίους γνωστοποιήθηκαν τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, εκτός εάν αυτό αποδειχθεί αδύνατο ή προϋποθέτει δυσανάλογη προσπάθεια. Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για αυτούς τους αποδέκτες.

4.6. Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων (άρθρο 20 του ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία μας έχει παράσχει σε δομημένη, κοινή και ηλεκτρονικά αναγνώσιμη μορφή. Για λεπτομέρειες, σας παραπέμπουμε στο άρθρο 20 του ΓΚΠΔ.

4.7. Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. ε) ή στ) του ΓΚΠΔ. Περισσότερες λεπτομέρειες προκύπτουν από το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στις αρμόδιες εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του BDSG.

5. Όνομα και διεύθυνση του υπευθύνου προσώπου

Schaeffler Greece Προϊόντα και Υπηρεσίες Αυτοκινήτου και Βιομηχανίας Μ.Ε.Π.Ε
Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 393
Αγ. Παρασκευή,15343,
Αθήνα,Ελλάδα

6. Διεύθυνση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων

Schaeffler AG
Datenschutzbeauftragter
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

Ημερομηνία: Έκδοση 2.0, 10.2021

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Accept